Hírek

2011. 04 04.

Megtérési hullám Magyarországon!


márc. 25.

Hihetetlen erejű megtérési hullám söpört végig a hétvégén Magyarország egész területén. Az egész egy péntek délelőtti igeliturgián kezdődött, egy kis szabolcsi faluban. Tudósítónk beszámolója alapján egy átlagos, pap nélküli Istentiszteletet tartott egy világi apostol. Már a prédikáció 2/3-ánál érezni lehetett, hogy nem egy átlagos igehirdetést hallanak a hívek (egészen pontosan 7 idős néni, 3 leendő elsőáldozó, egy nagycsaládos értelmiségi anyuka, és a világi apostol szülei, összesen 12 fő). Az ige-istentisztelet végeztével futótűzként terjedt el a megtérés kis faluban, majd alig 25 perccel később már a szomszédos településekre is átterjedt a megtérési láz.

Rovat: Humor
Beküldte: Marti

Az MTI helyszínre kiküldött riportere már azzal találkozott, hogy emberek ezrei hömpölyögnek az utcákon, falvak- és városok-szerte, fegyelmezetten, békésen rózsafűzért imádkozva. A megtérési áradat a koradélutáni órákban elérte a fővárost, ill. az ország teljesen különböző régióiból hasonlókat jelentettek.

márc. 26.

Egyházi szakértők teljesen értetlenül állnak a jelenség előtt. A Katolikus Egyház történetében még nem találkoztak hasonlóval. Minden püspöki és érseki városban emberek tízezrei vonultak az egyházi méltóságok palotái elé, és fennhangon követelték: „Bérmálj meg! Bérmálj meg!” Néhány, püspökkel rendelkező egyházmegye azonnal összehívta a papi szenátust, espereseket, címzetes és valós kanonokokat, hogy megvitassák a kialakult helyzetet.

márc. 27.

Egy magát megnevezni nem akaró katolikus pap arról számolt be, hogy a plébánosok megrohamozták az ostyasütő és elárusító boltokat és pillanatok alatt felvásárolták az ostyákat. Nyugat-Magyarország néhány egyházmegyéjében 560-szorosára emelkedett a hittanosok száma. A szemináriumok nem bírják a terhelést és szinte minden teológiai fakultás előtt hosszú sorok kígyóznak.

márc. 28.

Több egyházmegyében megtiltották a koncelebrációs miséket, és újabb templomok építésére készülnek a műszakiak. Mindeközben az ország lakossága mintha teljesen kicserélődött volna. Nincsenek hangos szóváltások, szinte egyik napról a másikra megszűntek a vadházasságok, minden válási pert berekesztettek a felek, adócsalók önként vitték be személyesen az APEH-ba az elcsalt pénzüket, szabolcsi cigányok és gárdisták együtt énekelték a Boldogasszony Anyánkat, rendőrök letették a szolgálatot, a parlamentben egymásba karolva imádkozták a honatyák. Nem történnek csalások, nincs verekedés, a házasságok harmonikussá váltak, megszűnt a szegénység minden formája, megerősödtek a kisközösségek… egyszerűen nem lehet ráismerni az országra.

A legnagyobb terhelésnek az egyházak vannak kitéve, hiszen mindaz, amiről a szószéken eddig beszéltek papok és világiak, most valóra vált. Egy merőben új helyzet állt elő. A Magyar Katolikus Püspöki Kar rövid közleményt adott ki, amelyben tudatja, hogy a helyzet alapos kivizsgálása nélkül nem kíván nyilatkozni. A Vatikán teljes hittani kongregációja a helyszínen tájékozódik, de érdemben ők sem nyilatkoznak.

A katolikus egyház pasztorációja 100%-os, így gyakorlatilag nincs mit tenni. Mindenki az evangélium szerint él. Totális győzelmet aratott az egyház 2000 éve működő gépezete Magyarországon. A kezdeti gyónási láz is alábbhagyott, hiszen gyakorlatilag megszűntek a halálos bűnök. Utoljára két napja jelentettek egy halálos bűnt egy baranyai faluból, de már azt is meggyónták. Minden kapcsolatot rendeztek egyházilag, az ország teljes lakossága meg van keresztelve. (Az Országos Sütőipari Vállalat 18 nagyteljesítményű ostyasütőgyár felépítését tervezi az év végére, mert csak így tudja garantálni a megnövekedett igények kiszolgálását.)

A világ most Magyarországra figyel és a megtérési hullám kihat a világ számos országára és gyökeres változásokon megy át a vén Európa.

márc. 29.

Az MTI jelentése alapján bérmálási dömping is lecsendesülőben, a betegek kenetét is kiszolgáltatták, szórványos temetésekről kapni csak híreket.

Szintén MTI hír, hogy az ország minden lakója teljes búcsút nyert, így egy esetleges korai világvég eljövetelekor nagy valószínűséggel Magyarország teljes lakossága üdvözülne. Ezek az adatok nem tartalmazzák határon túli magyar lakosság üdvözülési esélyeit. Az MKPK szóvivője kijelentette, hogy nagy erőkkel dolgoznak a „megtérési hullám” határokon való átmentésén.

Több Magyarországgal szomszédos ország püspöki kara jelezte, ellenzi az országában élő magyarok üdvözülési terveit, mivel ez felborítaná a mennyország etnikai arányait.

márc. 30.

A mai napon a Magyar Katolikus Püspöki Kar Facebook oldalán jelent meg az a hír, hogy „tömeges pap elbocsátásra van kilátás.”

Szerkesztőségünk kereste az MKPK szóvivőjét, de kérdésünkre csupán annyit válaszolt, hogy „az elképzelhető, hogy racionalizálják egyes meglévő egyházmegyék személyi állományát, de ez nem tömeges elbocsátásokat jelent.”

márc. 31.

Most már biztosra vehető, hogy személyi elbocsátások lesz a következménye a megtérési hullámnak.

A magyarországi szerzetesrendeknél a megengedett jelentkezési szám 1400 szorosát mérték. Ez számokra lebontva azt jelenti, hogy az ország 13,8 %-a él majd cölibátusban élete végéig. Ez a cölibátus ráta nem tartalmazza az egyházmegyés papok számát, ami a jelenlegi tendenciákat tekintve, plusz hat százalékot jelentene. A jelenlegi magyar lakosság összlétszámát tekintve minden ötödik ember nőtlenségben élne.

Ez a fogyasztás (vö. szerzetesi szegénységi fogadalom) és a gyerekszám szempontjából katasztrofális következményekkel járhat az ország gazdasági, demográfiai jövőjét illetően.

Az MKPK Krízis Munkacsoportja átmenetileg bezárta az ország öt legnagyobb szemináriumát és hazaküldte a szeminaristákat, ill. felajánlotta az átképzésüket. Két szemináriumot meghagyott tartaléknak. Ezzel egyidőben felhívja a lakosság figyelmét a házasélet szépségeire, ugyanakkor a cölibátus nehézségeire. Ugyanebben a közleményben kitér a világi apostolok szerepére és jelenlétének fontosságára, egyben álláslehetőséget ajánl fiatal házaspároknak világi apostoli munkára.

Egyes elemzők azt feltételezik, hogy az autóipar nyomására adta ki az MKPK a körlevelet, hiszen a családi autók iránti kereslet 67%-al esett vissza. Ez teljesen felborítaná a gazdasági válság után nagy nehezen magára talált autóipart, ami magával rántaná a MOL-t is.

A másik nagy áldozat az élelmiszeripar lehet, hiszen egy évenként visszatérő 40 napos böjti idő gyakorlatilag rokkanttá tenné a honi ágazatot. Ennek következtében a magyarországi üzletláncok napok alatt összeomlanának.

Az építőipar anómiás állapotba kerülne, hiszen néhány kolostorral megoldható lenne a lakhatás az ország lakosságának 1/5 számára.

Mindezen tényezőket figyelembe véve az ország foglalkoztatási mutatói az Ormánságéval lennének egyezőek.

Egyes szociológiai elemzők azt jósolják, hogy 20 év múlva az országban szinte kizárólag cölibátusban élő magyarok, nyugdíjasok, és cigány családok fognak élni. (A cigány/roma lakosok nagyon nehezen élik meg a család nélküli állapotot, így nem valószínűsíthető, hogy a cölibátus mellett teszik le a voksot. A szerk.)

A cigányokat egyre erősebben kritizálják, hogy nem hajlandóak cölibátusban élni.

Amint a szociológiai jelentések napvilágot láttak, a Jobbik tüntetést jelentett be a Szt. István Bazilika elé. Erre azonnal felvették a rendőrök a szolgálatot, és újabb rendőrök felvételét kérvényezték a belügyminisztériumtól. A parlamenti pártok élesen bírálták egymást és az egyházat, aminek következtében az MKPK kinyittatta a bezárt szemináriumait. Ennek következtében a Magyarországon jelenlévő három nagy autógyárból kettő elkezdte 95 %-kal leértékelve árulni családi autóit. Az egyház élesen bírálta az autógyárak vezetését. Ennek hatására a kormányfő összehívta a parlament Különleges Bizottságát, ahol értékelték a kialakult helyzetet.

Brüsszelből hevesen ellenezték a… Az Egyesült Államok külügyminisztere alkotmányos jogokra hivatkozva… Kína folyamatosan… Ukrajna elzárta a … Az olaj hordónkénti ára… Izrael bombázta… Palesztina válaszlépéseket… Franciaország megsértette… Valaki ratifikálta… stb. stb. Magyarországon tüntetések kezdődtek a megtérések ellen, így április 1-jén visszaállt az ország és a világ rendje…

Várda Ferenc