Céljaink

 

A Világi Apostolok Közössége azzal a céllal alakult, hogy a katolikus egyházban pasztorációs munkát végző világiakat vállalt szolgálatukban támogassa.

Az egyesület céljai részben a lelkipásztori munkatársak speciális csoportjára, részben minden apostolkodó világira irányulnak.

Lelkipásztori munkatársakra irányuló célok:

 • Lelkipásztori munkatársak közti hálózat kiépítése és működtetése Magyarországon.
 • A lelkipásztori munkatársak közti kommunikáció, tapasztalatcsere, önszerveződés segítése.
 • Rendszeres regionális és országos találkozók szervezése.
 • A lelkipásztori munkatársak identitásának erősítése.
 • A lelkipásztori munkatárs-lét népszerűsítése, megismertetése az érdeklődőkkel, megítélésének, elfogadottságának javítása.
 • A lelkipásztori munkatársakra vonatkozó teológiai reflexió megalapozása.
 • Kapcsolat kiépítése hasonló célú külföldi szervezetekkel.
 • Konkrét segítségnyújtás, érdekképviselet tagjai számára.

Világiakra irányuló célok:

 • A világiak küldetéstudatának ébresztgetése, erősítése, ápolása.
 • A világiaknak szóló gyakorlatorientált pasztorális képzések kidolgozása, szervezése.
 • A világiakra vonatkozó teológiai reflexió elmélyítése.