Mottó

 

Világi munkatársak mondták...

A VAK-ról:

  • Erőt merítünk a VAK közösségi erejéből, mások örömeiből, pozitív és negatív tapasztalataiból.
  • Az Egyház újrafogalmazását jelenti számomra.
  • Jó érte - benne tenni - lenni.

 

A VAK feladata, küldetése:

  • erősíteni az Egyházat!
  • lelkileg és szakmailag támogatni, összefogni, fejleszteni, megerősíteni, „fenntarthatóvá tenni” a lelkipásztori munkatársakat
  • hogy az egyház közösségében tenni akarókat összefogja, megerősítse, segítse és ötleteket adjon!
  • befelé: megerősítés, kifelé: elfogadtatás

 

A munkatársak egyéni jelmondatai:

 

Az öröm teljességének Ura az én lelkem vezére.

Tatárné Kapus Éva

Az Úr nekem feladatot adott, amikor erre a világra küldött. De olyannyira le vagyok maradva, hogy valószínűleg örökké fogok élni.

Gulyás Péter

Csak segédmunkás vagyok az Úr szőlőjében – kedvemet tekintve is, béremet tekintve is.

Heinrich Böll

Hortobágyi Attila

Együtt egymásért.

Katona Attila

Élni mások javára, nem csak magunk hasznára.

Assisi Szent Ferenc

Kirsch János

Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.

Józs 24,15

Tóth Károly

Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.

Józs 24,15

Telek András

Férfi-e az, aki nem teszi jobbá a világot?

latin közmondás

Brassó Imre Albert

Hiányosságom váljék jósággá benned!

Weöres Sándor

Velki Júlia

Hit, derű és optimizmus nélkül nem lehet élni.

Eszes Gergely

Isten dicsősége az élettel teli ember.

Csak nyugodtan.

Szent Iréneusz

Keszeli Sándor

Jézus mindenekfelett!

Kiss Tamás

Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!

Mk 16,15

Debreczeni Katalin

Mid van, amit nem kaptál?

1 Kor 4,7

Sipos Attila

Ne félj, ne aggódj!

Taizé-i ének

Kocsis László

Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Gyuris Gellért

Nézzetek szembe a valósággal!

2 Kor 10,7

Balla László

Panaszkodás helyett evangelizációt!

Burbela Gergely SVD

Márton Gábor

Parancsold meg Uram, hogy hozzád menjek!

Mt 14,28

Hóbár Csaba

Tanuljátok meg: irgalmasságot akarok, nem áldozatot!

Mt 9,13

Fitt Szabolcs

Te vagy Uram, én reményem.

Te Deum

Sipos Edit

Vagyok, aki Vagyok!

Kiv 3,14

Móré Dániel