Szolgálatok

 

„A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz.”(1 Kor 12, 5)

Valóban sok helyütt, sokféleképpen szolgálunk, de mindannyian ugyanazt az Urat.

Jellemzően ilyen módon:

lelkipásztori munkatársként

 • pap nélküli plébánián, kistelepülésen
 • pap mellett, városban, integrált munkakörben
 • speciális pasztorális funkcióban egyházmegyei szinten, vagy szakpasztorációt végző mozgalmakban, civil szervezetekben

önkéntesként lelkipásztori feladatokban vagy pasztorális részfeladatokban

 

Tevékenységeink egyházi nyelven:

 

 1. Hitoktatás - iskolai vagy plébániai
 2. Igeliturgia
 3. Személyes lelkigondozás - beszélgetés, segítő beszélgetés, lelki kísérés, lelki beszélgetés, kapcsolattartás, ügyelet, családlátogatás
 4. Közösségépítés - csoport- illetve közösségvezetés, közösségek létrehozása, közösségerősítés, családcsoport, ifjúsági csoport
 5. Öregekkel, betegekkel való foglalkozás - látogatás, áldoztatás, első péntek, kórházi lelkigondozás
 6. Ifjúságpasztoráció - ministránsokkal való foglalkozás, szabadidős programok/tevékenység gyerekeknek, fiatalokkal való foglalkozás, kereső fiatalok pasztorálása
 7. Felnőtt-katekézis - felnőtt hittan, családos hittan, bibliaóra
 8. Liturgián való szolgálat - prédikáció, áldoztatás, liturgikus munkálatok, asszisztencia, liturgikus cselekmények előkészítése
 9. Szentségekre való felkészítés - keresztelésre/bérmálkozásra/házasságra való felkészítés
 10. Ügyintézés - szervezés, hivatalos/irodai ügyintézés, irodai munka, adminisztráció
 11. Egyéb liturgikus cselekmények - temetés, keresztelés, esketés
 12. Imaalkalmak - taizéi ima, litánia, szentségimádás, keresztút

 

Tevékenységeink civil nyelven:

 

 1. szociális munka
 2. mentálhigiéné, egészségvédelem
 3. közösségfejlesztés
 4. felnőttképzés
 5. ifjúságvédelem
 6. családsegítés
 7. kisebbségi feladatok
 8. vallási tevékenység